Rekrutacja


Adres strony internetowej do naboru do przedszkoli na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok szkolny 2016/2017:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/nowydwormazowiecki

Rejestracja i weryfikacja zgłoszeń odbywać się będzie w terminie:

14 marca 2016r. od godz.9.30  -  do 29 marca 2016r. do godz.15.00

Rodzice kandydatów logują się do systemu elektronicznego naboru i składają w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek wraz z dokumentami w podanym wyżej terminie.


Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami i harmonogramem rekrutacji na rok szkolny 2016/2017.

Więcej informacji dla Rodziców w zakładce: REKRUTACJA

Dzień Ziemi

Corocznie, w kwietniu w naszym Przedszkolu organizowane są „Dni Ziemi”. W tym roku uroczystość przygotowały panie wspólnie z dziećmi.  Dzieci z grup:  III, IV i V zaprezentowały się w przedstawieniu, w którym leśne ekoludki pomagały księżniczce Śmieszce wygnać złą Macochę i Smog. Dziewczynki zatańczyły „Taniec Kropelek”, który symbolizował czystą wodę.
 Wspólnie odśpiewaliśmy hymn tegorocznych obchodów, piosenkę Majki Jeżowskiej pt. „Nasza Planeta”.

Matematyka dla przedszkolaka

Matematyka nie musi być trudna, jeżeli zadbamy o edukację matematyczną już w przedszkolu. Dlatego też 20 kwietnia br. w naszej placówce odbyły się warsztaty metodyczne dla nauczycieli pt. „Kształtowanie kompetencji matematycznych u dzieci przedszkolnych. Techniki myślenia kreatywnego”.

Kocham swój kraj

Budowanie u dzieci świadomości, że należą do wspólnoty ludzi zamieszkujących ten szczególny skrawek ziemi zwany „Ojczyzną”, zaczyna się już od najmłodszych lat – od domu rodzinnego. Towarzyszy dzieciom w różnych sytuacjach codziennego życia, również w przedszkolu. Żywa wyobraźnia małego dziecka, duża wrażliwość emocjonalna i zaciekawienie światem sprzyjają kształtowaniu obrazu Ojczyzny, który pozostanie na całe życie. Od tego, jaki obraz Ojczyzny ukształtuje się w umyśle i sercu dziecka, zależeć będzie, czy wejdzie ono w dorosłe życie świadome swojej tożsamości narodowej, przywiązane do kraju ojczystego i ludzi w nim żyjących, wrażliwe na sprawy i zmiany dokonujące się w Polsce. To właśnie jednym z ważnych zadań wychowania, wspólnym dla wszystkich etapów edukacyjnych, jest tworzenie klimatu miłości do małej i wielkiej Ojczyzny.

Strony