Ogłoszenie Rady Rodziców

Rada Rodziców  Publicznego Przedszkola Nr 2 „KRASNAL” informuje, że składka ustalona przez rodziców na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 70 złotych.

Wpłatę prosimy dokonać do dnia 15 każdego miesiąca na konto Rady Rodziców Publicznego Przedszkola Nr 2

 tytułem: imię i nazwisko dziecka, grupa

 nr konta: 85 8009 1062 0017 7430 5007 0001

 Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach

Zebranie

Szanowni Rodzice!
Zapraszamy dnia 13 września 2023 r. na zebranie organizacyjne o godzinie 17.00.
Zebranie odbędzie się na sali gimnastycznej przedszkola, gdzie zostaną omówione główne zagadnienia na rok szkolny 2023/2024 przez Dyrektora Przedszkola.
Następnie odbędą się zebrania grupowe w poszczególnych salach .
Prosimy o przybycie na zebranie bez dzieci.

Strony