Budynek

INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

Publiczne Przedszkole  Nr 2 mieści się przy ulicy Kopernika 82 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Przedszkole jest placówką 5-cio oddziałową, do której uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący 25 dzieci w zbliżonym wieku.

Obejmujemy opieką dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które mogą u nas:

  • realizować swoje dziecięce marzenia i pomysły
  • wzbogacać swoją wiedzę i zdobywać nowe doświadczenia
  • odnaleźć swoje miejsce i nawiązywać przyjaźnie
  • być sobą i mieć własne zdanie

Placówka mieści się w wolnostojącym, piętrowym budynku otoczonym dużym placem zabaw wyposażonym w sprzęt sportowo-rekreacyjny, który w pełni zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci oraz zapewnia doskonałe warunki do zabawy i wypoczynku na świeżym powietrzu.

Sale są przestronne, a urządzenie wnętrz jest estetyczne i funkcjonalne. Zgromadzone w salach kąciki zainteresowań, zabawki i pomoce dydaktyczne stwarzają szansę podejmowania przez dzieci różnorodnej aktywności.Integracja w Publicznym Przedszkolu Nr 2 „Krasnal”

Integracja przynosi obustronne korzyści

      W naszej placówce istnieją dwie grupy z oddziałami integracyjnymi . Oprócz dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego, dodatkowo obecny jest w grupie integracyjnej nauczyciel wspomagający i psycholog. Grupy  liczą dwadzieścioro dzieci,  w tym  pięcioro dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.  Wszystkie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego. Natomiast nauczyciel wspomagający dostosowuje treści edukacyjne do możliwości dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez odpowiednie formy i metody pracy.

W przedszkolu został powołany zespół psychologiczno – pedagogiczny, który opracowuje Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne dla każdego dziecka posiadającego orzeczenie.
Wszystkie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych poza pobytem w grupie z rówieśnikami, uczestniczą także w dodatkowych zajęciach:
-terapii logopedycznej
- zajęciach terapeutycznych z psychologiem
- zajęciach rewalidacyjnych z nauczycielem wspomagającym                         

- terapii SI

Zajęcia te mają na celu wspieranie rozwoju tych dzieci, wyrównywanie  i korygowanie ich braków. W trakcie zajęć terapeuci wykorzystują różne metody pracy lub wprowadzają ich elementy:
·    Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
·    Symultaniczno – sekwencyjną metoda wczesnej nauki czytania prof. Cieszyńskiej
·    Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
·    Malowania Dziesięcioma Palcami
·    Pedagogika Zabawy
·    Wybrane techniki relaksacyjne
·    Elementy Integracji Sensorycznej

Nasza placówka propaguje ideę integracji poprzez:
·    Codzienne relacje dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze swoimi rówieśnikami.
·    Współpracę z rodzicami.
·    Współpracę z instytucjami oświatowymi, placówkami integracyjnymi.
·    Uczestnictwo w różnorodnych wyjazdach, imprezach integracyjnych, konkursach.

Ogromnie ważne jest kształtowanie prawidłowej postawy wobec osób niepełnosprawnych od wczesnego dzieciństwa. Małe dzieci wolne są od uprzedzeń i przesądów, które istnieją w mentalności wielu dorosłych.

Korzyści płynące z integracji:

Dla dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

·     Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczy się przez obserwację swoich rówieśników.
·    Przebywa w naturalnym środowisku (nie jest izolowane).
·    Staje się bardziej komunikatywne. Nawiązuje relacje z rówieśnikami.
·    Dziecko niepełnosprawne ma większą motywację do nauki i stawania się coraz bardziej samodzielną osobą.
·    Integracja sprzyja rozwojowi umiejętności społecznych.


Dla zdrowych rówieśników:

·    Wzrasta u dzieci poziom tolerancji, wrażliwości, otwartości, szacunku, troski, empatii, odpowiedzialności.
·    Rozwijane są od najmłodszych lat prawidłowe postawy wobec niepełnosprawnych osób.
·   Przedszkole stwarza możliwość indywidualnego podejścia do każdego dziecka (mało liczne grupy) oraz indywidualnego rozwijania zdolności.
·    Dzieci mogą korzystać w placówce z pomocy specjalistów.
·    Dzieci są bardziej uspołecznione.