Dzieci chore

KOMUNIKAT W SPRAWIE DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAJĄCYCH ZWIĘKSZANIU ZACHOROWALNOŚCI DZIECI W PRZEDSZKOLU

 

Dyrektor Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Dworze Mazowieckim z Radą Pedagogiczną, w porozumieniu z Radą Rodziców, w związku ze zwiększoną zachorowalnością dzieci występującą w przedszkolu ustala i prosi o współpracę w zakresie zadań niżej wymienionych:

 

Rodzice zobowiązani są do:

 

Przekazywania na bieżąco wszystkich informacji o stanie zdrowia dziecka nauczycielowi np.: o przyjmowanych lekach, o złym samopoczuciu dziecka;

 

Informowania o chorobie dziecka telefonicznie do przedszkola, a po skończonej chorobie przynoszą zaświadczenia lekarskie;

 

Nie przyprowadzania dzieci chorych do przedszkola;

 

Aktualizowania danych kontaktowych- telefony najskuteczniejsze- tzn. szybkiego kontaktu;

 

Nauczyciel ma prawo:

 

Żądać bezwzględnie od rodzica zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola, jeżeli dziecko źle się czuje w przedszkolu, jest przeziębione;

 

Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie dziecka w przypadku zatajenia lub braku informacji od rodzica o przyjmowanych przez dziecko lekarstwach, bądź o złym samopoczuciu dziecka;

 

Nauczyciel zobowiązany jest do:

 

Natychmiastowego zgłoszenia dyrektorowi wystąpienia w grupie choroby zakaźnej bądź grypy A/H1N1;

 

Zbierania informacji w karcie kontaktów indywidualnych o rozmowach z rodzicami;

 

Przekazywania informacji o zdrowiu dzieci, rodzicom, opiekunom;

 

Uaktualniania danych kontaktowych- wszystkie telefony wpisujemy do dzienników

 

Monitoruje frekwencję na zajęciach grupowych;

 

W dokumentacji zbiera zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia dzieci;

 

Naszym zadaniem jest dbać o zdrowie wszystkich dzieci i zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się chorób w przedszkolu.

 

Uwagi prosimy kierować do nauczycieli lub dyrektora przedszkola.