Kadra

 

                      W naszym przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra, która  stwarza dzieciom optymalne warunki do rozwoju przy wykorzystaniu różnorodnych form i metod otwartego stylu pracy. Nauczyciele stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w różnych formach doskonalenia. Zdobywane kwalifikacje są adekwatne do zmieniających się potrzeb placówki oraz rodzajów niepełnosprawności dzieci .Większość kadry nauczycielskiej posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe .W pracy z dziećmi nauczyciele wykorzystują wiele pomocy dydaktycznych, stosując nowatorskie metody pracy realizują wybrany program dydaktyczno-wychowawczy ,pozwalający na dobre przygotowanie absolwentów do podjęcia nauki w szkole.

 

Nad prawidłowym funkcjonowaniem placówki czuwa:

 

DYREKTOR

mgr Mariola Zielińska

 

WICEDYREKTOR

mgr Anna Sykus

 

GRUPA I

Nauczyciele mgr Katarzyna Liberacka, Smoleńska Joanna

Pomoc Nauczyciela Iwona Pakoca

Woźna oddziałowa Wichowska Hanna

 

GRUPA II

Nauczyciele: mgr Joanna Podłucka, mgr Marta Nowak- Szmigiel

Nauczyciel wspomagający: mgr Katarzyna Popławska

Woźna oddziałowa Anna Murawska

 

GRUPA III

Nauczyciele: mgr Jolanta Oporska mgr Bogumiła Krajewska

Nauczyciel wspomagający: mgr Magda Chojnacka

Woźna oddziałowa: Frej Aneta

 

GRUPA IV

Nauczyciele: mgr Anna Gawińska, mgr Krystyna Grabarczyk

Woźna oddziałowa: Borkowska Iwona

 

GRUPA V

Nauczyciele: mgr Stolarska- Szutran Julita, Podlaska Anita

Nauczyciel wspomagający: mgr Bożena Kowalska

Woźna oddziałowa Figurska Anna   

 

TERAPEUCI

Psycholog: mgr Monika Klukowska

Logopedzi: mgr Anna Sykus, mgr Sylwia Mańkowska

Terapeuta SI: mgr Aleksandra Zielińska

Rehabilitacji i zajęcia korekcyjne: mgr Brygida Małkiewicz

 

ZAJĘCIA DODATKOWE:

Rytmika mgr Monika Kamińska - Betka

Tańce Łukasz Rybiński

Religia mgr Monika Zakrzewska-Walczak

 

PERSONEL ADMINISTRACYJNY:

Karolina Kociszewska (samodzielny referent)

Agnieszka Szarota ( intendent)

 

PERSONEL  OBSŁUGI:

 Marzena Balcerzak (kucharka) Magdalena Błaszczyk (pomoc kuchenna)

 Lech Kobuszewski (konserwator)