Kalendarz

KALENDARZ ORGANIZACJI PRACY

 PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 2 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 Przedszkole Publiczne w Nowym Dworze Mazowieckim funkcjonuje CAŁY ROK SZKOLNY, który rozpoczyna się z dniem 1 września  (w tym roku 2020 -  1 września), a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.

Wyjątek stanowią:

·Przerwy ustalone z ważnych przyczyn (awaria, remont)

·Dni ustawowo wolne od pracy

Wszystkich Świętych………………1.XI. 2020 r. (niedziela)

Święto Odzyskania Niepodległości..11.XI. 2020 r. (środa)

Boże Narodzenie………………..  25-26. 2020 r. ( piątek, sobota)

Nowy Rok……………………………1 I 2021 r. (piątek)

Święto Trzech Króli………………..6 I 2021 r. (środa)

Poniedziałek Wielkanocny…………5 IV 2021 r. (poniedziałek)

Święto Pracy…………………………1 V 2021 r. (sobota)

Święto Konstytucji 3 Maja………….3 V 2021 r. (poniedziałek)

Boże Ciało……………………………3 VI 2021 r. (czwartek)

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 15 VIII 2021 r. (niedziela)

W okresie szkolnych przerw przedświątecznych, ferii zimowych i wiosennych – przedszkole funkcjonuje BEZ PRZERW, jedynie ze względu na zmniejszoną liczbę dzieci uczęszczających w tych okresach USTALONY ZOSTAJE DYŻUR w oparciu o liczbę dzieci zgłoszonych wcześniej przez rodziców.

1.

Rozpoczęcie roku przedszkolnego

1 września 2020 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna - dyżury

24 grudnia 2020 r. –

31 grudnia 2020 r.

3.

Ferie zimowe - dyżury

31 stycznia 2021r.–

13  lutego 2021 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna – dyżury

30 marca 2021r.

6 kwietnia 2021r.

5.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

23 czerwca 2021 r.

7.

 

 

FERIE LETNIE

 

 

25 czerwca 2021 -

 31 sierpnia 2021 r.

 

8.

Wakacyjny dyżur przedszkola

1 lipca –30 lipca

                             SPOTKANIA Z RODZICAMI   

        1.

   Spotkanie organizacyjne z wychowawcami  godzina 17.00

 6- 10 września  2020r

           2.

  Spotkanie z wychowawcami  godzina 17.00

25 listopada  2020r

           3.

  Spotkanie z wychowawcami godzina 17.00

  17-21 maj 2021r

                          SPOTKANIA DYREKTORA       

          1.

Spotkanie dyrektora z Radą Rodziców  godzina 17.00

3 września 2020r

          2.

Spotkanie dyrektora z Radą Rodziców godzina  17.00

05 maj 2021r

 

 

p w ś c p s n
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30