Kalendarz

KALENDARZ ORGANIZACJI PRACY
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 2 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
Przedszkole Publiczne w Nowym Dworze Mazowieckim funkcjonuje CAŁY ROK SZKOLNY, który rozpoczyna się z dniem 1 września, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.
Wyjątek stanowią:
•      Przerwy ustalone z ważnych przyczyn (awaria, remont)
•      Dni ustawowo wolne od pracy
Wszystkich Świętych………………1.XI 2021 r. (poniedziałek)
Święto Odzyskania Niepodległości...11 XI 2021 r. (czwartek)
Boże Narodzenie…………………….25-26 XII 2021 r. (sobota, niedziela)
Nowy Rok……………………………1 I 2022 r. (niedziela)
Święto Trzech Króli………………..6 I 2022 r. (piątek)
Poniedziałek Wielkanocny…………18 IV 2022 r. (poniedziałek)
Święto Pracy…………………………1 V 2022 r. (niedziela)
Święto Konstytucji 3 Maja………….3 V 2022 r. (wtorek)
Boże Ciało……………………………16 VI 2022 r. (czwartek)
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 15 VIII 2022 r. (poniedziałek)
W okresie szkolnych przerw przedświątecznych, ferii zimowych i wiosennych – przedszkole funkcjonuje BEZ PRZERW, jedynie ze względu na zmniejszoną liczbę dzieci uczęszczających w tych okresach USTALONY ZOSTAJE DYŻUR w oparciu o liczbę dzieci zgłoszonych wcześniej przez rodziców.


1.

Rozpoczęcie roku przedszkolnego

1 września 2021 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna - dyżury

23 grudnia 2021 r. 2 stycznia 2022 r.

3.

Ferie zimowe - dyżury

 31 stycznia 2022r.

13 lutego 2022 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna – dyżury

14 kwietnia 2022r. 19 kwietnia 2022r.

5.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w przedszkolu

17 czerwca 2022r.

7.

 

FERIE LETNIE

 

27 czerwca 2022 -

 31 sierpnia 2022 r.

 

8.

Wakacyjny dyżur przedszkola

1 sierpnia –                 31sierpnia


p w ś c p s n
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31