Klub Małego Europejczyka

W bieżącym roku szkolnym w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w grupach starszych realizowane są zagadnienia dotyczące edukacji europejskiej. Powstał Klub Małego Europejczyka. Głównym zadaniem klubu jest zapoznanie dzieci z wiedzą na temat Unii Europejskiej, przygotowanie młodego pokolenia do życia  w Europie zjednoczonych narodów i państw. Początkowo dzieci poruszały się w obszarach dobrze im znanych:  rodzina, dom, przedszkole, najbliższa okolica, w obrębie kraju. Następnym krokiem poprzez odpowiednio dobrane treści dzieci zaczęły  poznawać informacje o Unii Europejskie min. jak wygląda flaga, maskotka Europy, ile gwiazdek jest na fladze. Dzieci uczyły się rozpoznawać hymny: „Mazurka Dąbrowskiego” i „Ody do Radości”

W dniu 9 grudnia odbył się konkurs z wiedzy o UE. W konkursie wzięły udział dzieci z grupy  IV i V. Celem konkursu było podsumowanie podstawowej wiedzy na temat UE,  oraz wdrażanie do pracy zespołowej poprzez wspólne wykonanie zadań. Podczas konkursu dzieci po odczytaniu pytania wybierały prawidłową odpowiedź, rozpoznawały banknoty i monety Euro i symbole związane  z Unią Europejską. W takcie zabawy uczestnicy konkursu i dzieci siedzące na sali  śpiewały piosenkę Krzysztofa Krawczyka pt. „Europa”

Obie drużyny wykazały się znakomitą  wiedzą i  uzyskały taką samą liczbę punków.

Na zakończenie pani wicedyrektor Anna Sykus podziękowała dzieciom za przygotowanie i udział w konkursie wręczając każdemu uczestnikowi „Paszport Małego Europejczyka” oraz czekoladę.

Następnym zadaniem członków Klubu Małego Europejczyka na rok szkolny 2013/2014 jest zdobywanie wiedzy na temat zwyczajów, tradycji i ciekawostek dotyczących państw należących do Unii Europejskiej.

 

Konkurs Plastyczny: Flaga wybranego kraju UE

Turniej z wiedzy o krajach Unii Europejskiej

 

 J.S-Sz.