Ogłoszenie o kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola

KONTYNUACJA

 Informujemy rodziców dzieci aktualnie uczęszczających do PP2 o konieczności złożenia Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022.

Druk Deklaracji należy pobrać w sekretariacie PP2 i wypełniony złożyć w terminie do 29 stycznia 2021 roku.

Niezłożenie Deklaracji w w/w terminie  oznacza rezygnację  z kontynuowania przez dziecko wychowania przedszkolnego w PP2  oraz w  oddziale przedszkolnym „0”w Szkole Podstawowej nr 3 w roku szkolnym 2021/2022.

Rodzice, którzy zdecydują się na zgłoszenie kontynuacji uczęszczania dziecka po dniu 29 stycznia 2021 r. będą musieli uczestniczyć w procesie rekrutacji elektronicznej na nowy rok