Ogłoszenie Rady Rodziców

Rada Rodziców  Publicznego Przedszkola Nr 2 „KRASNAL” informuje, że składka ustalona przez rodziców na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 70 złotych.

Wpłatę prosimy dokonać do dnia 15 każdego miesiąca na konto Rady Rodziców Publicznego Przedszkola Nr 2

 tytułem: imię i nazwisko dziecka, grupa

 nr konta: 85 8009 1062 0017 7430 5007 0001

 Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach