Organizacja pracy

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 - 17:00 przez cały rok kalendarzowy z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.


Grupy dzieci liczą do 25 osób.  Opiekę nad grupą sprawują wykwalifikowani nauczyciele oraz pomoc.Ramowy rozkład dnia w przedszkolu


Rozkład dnia w naszym przedszkolu uwzględnia wymagania zdrowia, higieny zabawy i pracy; zawiera zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy dydaktyczne, zabawy i ćwiczenia ruchowe, zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela - wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych, zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole.


7:00-8:15 Schodzenie się dzieci, gry, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela.
   
8:15-8:45

ĆWICZYMY I BAWIMY SIĘ

  Ćwiczenia poranne, ze śpiewem, przy muzyce, zabawy integracyjne w grupie organizowane przez nauczyciela. Obserwacja pedagogiczna. Rozmowy kierowane z dziećmi zgodne z tematyką kompleksową i zainteresowaniem dzieci.
   
8:45 – 9:00

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO ŚNIADANIA

  Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania.
   
9:00 – 9:20

JEMY ŚNIADANIE

  Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku, zabawy dowolne.
   
9:30 – 10:30

UCZESTNICZYMY W ZABAWACH I SYTUACJACH EDUKACYJNYCH

  Zajęcia wychowawczo-edukacyjne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych.
   
10:30 – 10:45

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO WYJŚCIA DO OGRODU

  Czynności samoobsługowe dzieci związane z przygotowanie do wyjścia na świeże powietrze.
   
10:45 – 11:45

BAWIMY SIĘ W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

  Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki.
(w przypadku nieodpowiedniej pogody-gry i zabawy ruchowe w salach)
   
11:45 – 12:00

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO OBIADU

  Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu.
   
12:00 – 12:30

JEMY OBIAD

  Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.
   
12:30 – 14:30

ODPOCZYWAMY - DZIECI Z GR. I, II

  Poobiedni relaks, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań.
   
12:30 – 14:30

BAWIMY SIĘ W SALI LUB W OGRODZIE - DZIECI Z GR. III, IV i V

  Zabawy dowolne, dydaktyczne, organizowane w sali lub ogrodzie, udział w zajęciach dodatkowych.
   
13:45 – 14:00

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO POSIŁKU

  Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do posiłku.
   
14:00 – 14:30

JEMY PODWIECZOREK

   
15:00 – 17:00

BAWIMY SIĘ W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ LUB W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

  Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe, rozchodzenie się dzieci do domu.
   
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w godzinach 7:00 - 12:00