Psycholog

Psycholog:
mgr Kamila Kozioł-Zawadzka godz. pracy:
środa 8.00 - 12.00
piątek 7.00-15.00

W zakresie sprawności fizycznych pięciolatek potrafi :

- skakać na jednej nodze w miejscu,

- skakać na dwóch nogach przed siebie,

- zwinnie biegać,

- stać przez około 15 sekund z zamkniętymi oczami nieruchomo na obu nogach,

- przejść po wąskiej dróżce o szerokości 25 cm,

- zrobić 3 przysiady samodzielnie,

- dość szybko bez trzymania się poręczy wchodzić i schodzić ze schodów naprzemiennie.


W zakresie sprawności rąk pięciolatek potrafi:

-drzeć papier na małe kawałki i wyklejać nim kontury,

-przyklejać naklejki,

-przecinać nożyczkami papier, ciąć po prostej,

-nawlekać korale na żyłkę,

-wylepiać z plasteliny, robić kulki, wałeczki, lepić proste kształty przestrzenne.


W zakresie czynności grafomotorycznych pięciolatek potrafi:

-rysować linie pionowe, poziome, ukośne,

-prawidłowo trzymać ołówek,

-odwzorować koło, krzyżyk, trójkąt,

-odwzorować proste szlaczki,

-kolorować obrazki, wypełniać kolorem, ma prawo wychodzić poza kontur,

-malować kredkami, farbami,

-rysować rysunek zgodny z podanym tematem.

 

W zakresie operacji myślowych pięciolatek potrafi:

-        umieć odtwarzać rymy,

-        uważnie słuchać,

-        rozumieć czytany tekst,

-        dzielićzdania na wyrazy

-        porównywać pod kątem różnic i podobieństw,

-        klasyfikować ze względu na trzy kryteria, i definiować przedmioty.

-        przeliczać zbiory z około 10 elementów,

-        podawać określoną liczbę zbioru,

-        dokładać i zabierać elementy zbioru,

-         rozpoznawać podstawowe figury geometryczne,

-         rozumieć polecenia,

-         układać historyjki obrazkowe,

-         szybko zapamiętuje i szybko zapomina.

Co powinien umieć sześciolatek, idąc do klasy pierwszej?

- Sprawnie się ubierać (wiąże sznurowadła, zapina guziki, suwaki). 
- Znać zasady przestrzegania higieny ( ciała, fizycznej i odżywiania). 
- Bezpiecznie posługiwać się przyborami. 
- Znać podstawowe zasady ruchu drogowego. 
- Umieć stosować formy grzecznościowe ( proszę, przepraszam, dziękuję, dzień dobry, do widzenia). 
- Zapraszać dzieci do rozmów i zabaw. 
- Pamiętać o zasadach bezpiecznego zachowania w grupie. 
- Sprzątać zabawki i pomoce. 
- Rozpoznawać i nazywać przeżycia innych dzieci.
- Unikać sytuacji konfliktowych. 
- Uwzględniać prawa innych, np. czekać na swoją kolej. 
- Potrafić pokonywać trudności.
- Wykazywać inicjatywę, próbować różne sposoby działania. 
- Pomagać innym dzieciom, próbować pocieszyć kolegę.
- Lubić dobrze wykonać swoje prace, poprawiać je. 
- Potrafić zapamiętać i wykonać polecenie. 
- Być zainteresowany wynikiem, starać się dokończyć prace.
- Mówić o sobie, np. o tym, co sie lubi robić. 
- Mówić o ważnych dla siebie sprawach.
- Potrafić opowiedzieć historyjkę obrazkową. 
- Potrafić porównać dwa obrazki różniące się szczegółami. 
- Składać układanki typu puzzle.
- Słuchać uważnie, nie wyłączać się. 
- Dzielić zdanie na wyrazy. 
- Dzielić wyraz na sylaby i łączyć sylaby w wyraz. 
- Podejmować próby samodzielnego czytania. 
- Prawidłowo trzymać ołówek (uchwyt, napięcie mięśni). 
- Przerysowywać szlaczki i znaki literopodobne. 
- Znać pory roku i związane z nimi zjawiska. 
- Potrafić powiedzieć, jaki jest dzień tygodnia i jaki będzie następny. 
- Odróżniać kierunki lewo-prawo. 
- Rozumieć pojęcia związane z przestrzenią, np. nad, pod, za, obok. 
- Wskazywać kierunki na kartce papieru, np. góra, dół, lewo, prawo. 
- Znać i stosować liczebniki porządkowe.
- Dodawać i odejmować przedmioty, liczmany. 
- Układać wzory z figur geometrycznych.
- Dobierać figury geometryczne o takim samym kształcie a innej wielkości i kolorze. 
- Lubić prace ręczne. 
- Budować z drobnych klocków. 
- Lepić figurki z plasteliny (np. ludziki, zwierzęta). 
- Wystukiwać rytm według podanego układu, śpiewa piosenki.
- Lubić zajęcia gimnastyczne i sportowe.
- Łapać i odrzucać piłkę, skakać na skakance.