ZACHĘCAMY DO AKCJI BOHATERON

Grupa IV i V włączyła się do Akcji BOHATERON

Koordynatorzy: Jolanta Oporska , Joanna Podłucka

Zastanawiając się, kiedy i w jaki sposób rozpocząć edukację historyczną? Często pytanie to zadają sobie także rodzice świadomi tego, że poznanie przeszłości jest ważnym elementem procesu kształcenia. Odpowiedź wydaje się prosta – jak najwcześniej. Pomimo jej prostoty, wielu nauczycieli i rodziców mogłoby się z nią nie zgodzić twierdząc, że historia jest materią nazbyt skomplikowaną, aby zrozumiały ją małe dzieci.

Powstawać może oczywiście wątpliwość czy dziecko jest wstanie poradzić sobie z historią w wieku przedszkolnym. Jak najbardziej! Takie zadanie warto stawiać przed dziećmi już od najmłodszych lat. Dziecko w wieku przedszkolnym wzbogaca swój język, poszerza używaną terminologię, coraz lepiej umie opisywać świat. Historia może mu w tym tylko pomóc, tłumacząc to co często bywa niezrozumiałe. Pozwala zrozumieć związki frazeologiczne, powiedzenia, przysłowia, wprowadzić w świat kultury czy nauki.

 Tym samym elementy historii mogą mieć niebagatelne znaczenie wychowawcze. Uczą życia w społeczeństwie poprzez pokazywanie wzorców, rozwijają wyobraźnie, bądź też uczą pozytywnych postaw.

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Jest realizowana od 2016 roku przez trzy wrocławskie organizacje: Fundację Rosa, Fundację Sensoria i Fundację Pokolenia Kolumbów, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc.

Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Angielskie „ON”, zapożyczone z popularnego przymiotnika „on-off”, dosłownie włącza historię bohatera – film lub prezentację. Nazwa projektu ma również sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej wydarzeń realizowanych w celu promocji dziejów naszego narodu oraz historii ludzi żyjących w czasach drugiej wojny światowej i wykazujących się patriotyczną postawą – osób, które nie chciały zostać bohaterami i wcale się za nich nie uważają, ale narażając swoje zdrowie za walkę o ojczyznę, stały się wzorami do naśladowania.

Pamięć: Za pośrednictwem kampanii chcemy promować patriotyczne postawy i tożsamość narodową w Polsce i poza jej granicami, a także tworzyć wspólnotę pamiętającą o historii naszego kraju i jego bohaterach przez cały rok. W tym celu umożliwiamy każdej zainteresowanej osobie wysyłkę pocztówki, listu bądź laurki do wybranego Powstańca Warszawskiego. Przez cztery edycje kampanii do uczestników walk o stolicę napisano ponad osiemset tysięcy kartek! Wszystkie dowody uznania za naszym pośrednictwem trafiły do Powstańców, w wielu przypadkach stając się początkiem pięknego dialogu pokoleń.

Nasze działania: -wykonanie kartki dla Bohaterów, realizowanie materiałów edukacyjnych

Działania edukacyjne realizowane są pod patronatem: MEiN, partnerem merytorycznym jest: Instytut Pamięci Narodowej.

 

Więcej informacji w linku:

https://www.google.com/search?channel=nrow5&client=firefox-b-d&q=BOHATERON 

i na FB BohaterON w twojej szkole 2021.