Dzień Matki, Dzień Ojca

Dzień Matki – 26 MAJA

Dzień Ojca – 23 CZERWCA

 

Kochana Mamo, drogi Tato…

 

Z okazji Waszego Święta,

Za wczoraj i dziś, każdym czułym serca uderzeniem,

I każdym z niego płynącym życzeniem,

- Zdrowia, sił i codziennej radości-

Wraz ze słowami największej wdzięczności,

Za wszystkie dla nas trudy i starania,

Składamy dziś serdeczne podziękowania…

LINK DO ŻYCZEŃ

DYŻUR WAKACYJNY 2021

INFORMUJEMY, ŻE W OKRESIE WAKACJI NASZE PRZEDSZKOLE BĘDZIE PEŁNIŁO DYŻUR W MIESIĄCU LIPCU

Chęć skorzystania z opieki przedszkolnej w okresie wakacyjnym należy zgłosić poprzez wypełnienie i przekazanie karty zgłoszenia na dyżur:

•    bezpośrednio w sekretariacie przedszkola
•    przesłać drogą e-mail na adres : sekretariatsp3-57@wp.pl
•    lub wrzucić do skrzynki w siedzibie przedszkola

Zgłoszenia należy składać od 17 maja do 31 maja 2021r. Karty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Karta zgłoszenia dostępna jest do pobrania TUTAJ.

Ogłoszenie

Szanowni Rodzice!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
od 19 kwietnia 2021 r. zostaje przywrócona stacjonarna działalność przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Publiczne Przedszkole nr 2 wznawia działalność stacjonarną zgodnie z obowiązującymi
PROCEDURAMI PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU NR 2 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM NA CZAS PANDEMII.

Rekrutacja uzupełniająca

Od 14 kwietnia od godz.12.00 do 22 kwietnia 2021r. do godz.15.00 odbędzie się rekrutacja uzupełniająca dla dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

W rekrutacji uzupełniającej będzie brało udział nasze przedszkole.

Osoby zainteresowane zapisaniem dziecka do przedszkola

na rok szkolny 2021/2022 zapraszamy do udziału w rekrutacji elektronicznej.

Rejestracja kandydatów-  https://ndm.formico.pl

Ogłoszenie

Szanowni Rodzice,
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że zgodnie z decyzją rządu do 18 kwietnia 2021 r. przedłużone zostały dotychczasowe obostrzenia, Publiczne Przedszkole nr 2 nadal będzie zamknięte.
Do przedszkola mogą jedynie uczęszczać dzieci rodziców wykonujących zawód medyczny i służb porządkowych oraz dzieci z orzeczonymi niepełnosprawnościami, po wcześniejszym wypełnieniu oświadczenia w sekretariacie przedszkola.
Dla pozostałych dzieci zamieszczane będą propozycje zajęć i zabaw na stronie internetowej przedszkola.

Funkcjonowanie przedszkola od 27 marca

SZANOWNI PAŃSTWO!

W związku z decyzją Premiera w sprawie obostrzeń związanych z epidemią COVID-19 od dnia 27 marca 2021r. do 9 kwietnia 2021r.

PRZEDSZKOLE BĘDZIE ZAMKNIĘTE.

Przedszkole może zapewnić opiekę wyłącznie dla dzieci rodziców wykonujących zawód medyczny i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej)

W związku z tym bardzo proszę o zgłoszenie do piątku do godziny 15.00 dzieci, których rodzice wykonują w/w zawody i BĘDĄ POTRZEBOWAŁY opieki.

W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko dziecka, telefon kontaktowy do rodziców oraz miejsce pracy.

Jednocześnie informujemy Państwa, że od 29 marca dla dzieci pozostających w domu, będzie realizowane  kształcenie na odległość. Scenariusze zajęć i materiały do pracy z dziećmi w domu, zaplanowane zgodnie z programem wychowania przedszkolnego znajdziecie Państwo na stronie internetowej przedszkola w zakładce NAUCZANIE ZDALNE.

Strony