PROCEDURA DEZYNFEKCJI SAL ŁAZIENEK I INNYCH POWIERZCHNI NA CZAS PANDEMII

 

 

 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

Podstawa prawna:

1.     

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 02 lipca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 322,374 i 567ze zm.).

2.     

 Wytyczne dla przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

PROCEDURA KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW OBOWIĄZUJĄCA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM W OKRESIE STANU EPIDEMII COVID – 19

1. Dzieci korzystają z placu zabaw tylko pod nadzorem nauczyciela.

2. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw nauczyciel ma obowiązek czuwać nad ich bezpieczeństwem oraz organizować im warunki do bezpiecznej zabawy.

Zebranie z rodzicami

Informacje dla rodziców!

W związku z wciąż obowiązującym stanem epidemii oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo informujemy,że pierwsze zebrania organizacyjne dla rodziców odbędą się na sali gimnastycznej (jeśli sytuacja nie ulegnie pogorszeniu). Zainteresowani rodzice dodatkowo zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefonicznie.
dnia 27 sierpnia 2020 r. (czwartek)
o godz. 16.30 dla rodziców dzieci przyjętych do grupy I
dnia 28 sierpnia 2020r.(piątek)

o godz. 16.30 dla rodziców dzieci przyjętych do grupy II

dnia 31 sierpnia 2020r. (poniedziałek)

o godz.16.30 dla rodziców dzieci przyjętych do grupy III

dnia 01 września 2020r.( wtorek)

o godz.17.00 dla rodziców dzieci grupy IV

dnia 02 września 2020r. (środa)

o godz. 17.00 dla rodziców dzieci grupy V

Porządek zebrania informacyjnego dla rodziców:
1.Przedstawienie kadry pedagogicznej i pomocniczej.
2.Omówienie schematu organizacyjnego pracy przedszkola.
3.Zapoznanie ze Statutem Przedszkola oraz organizacją dnia w oddziałach.

4.Zapoznanie z procedurami COVID-19 obowiązującymi w przedszkolu.

WAŻNE: Na spotkanie proszę przyjść w maseczkach osłaniających usta i nos . Pamiętać o dezynfekcji rąk przed wejściem na teren przedszkola. Proszę o przybycie tylko jednego rodzica, bez dziecka. Wszystkich zebranych obowiązuje zachowanie bezpiecznej odległości i tym samym nie wymienianie uścisków dłoni, przytulanie itp.


Przez śmiech do wiedzy-Pokonaj wirusa

Drodzy Rodzice, kochane Przedszkolaki

Nasze przedszkole włączyło się do projektu przygotowanego przez Wesoły Uniwersytet "Przez śmiech do wiedzy - Pokonaj wirusa", którego celem jest dotarcie do dzieci w wieku 3-9 lat z wiedzą na temat bogatego świata organizmów niewidzialnych gołym okiem, takich jak pierwotniaki, bakterie i wirusy, a także utrwalenie i zachęcanie do codziennego stosowania wskazówek profilaktyki zdrowotnej: higieny i zdrowego odżywiania.

Strony