Ogłoszenie o pozostawionych rzeczach

Ze względu na sytuację i brak możliwości powrotu dzieci do przedszkola w tym roku przedszkolnym, zapraszamy po odbiór  książek oraz rzeczy pozostawionych w salach i szatni w godzinach 12:00 – 15:00 według następującego harmonogramu:

 

      - grupa I „Żabki”  22 czerwca(poniedziałek)

    - grupa II „Pszczółki” 23 czerwca(wtorek)

- grupa III „Jeżyki” 24 czerwca(środa)

       - grupa IV „Myszki” 25 czerwca (czwartek)

     - grupa V„Biedronki” 26 czerwca (piątek)

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo
Zgodnie z decyzją Organu Prowadzącego od 11 maja 2020 r. (poniedziałek)  w Publicznym Przedszkolu nr 2 rozpoczną się  zajęcia opiekuńcze dla dzieci, które zadeklarowały chęć uczestnictwa w zajęciach.
Aby zgłosić udział dziecka  należy pobrać i wydrukować formularz DEKLARACJA (należy kliknąć, aby pobrać).
Skan wypełnionego formularza należy do 7 maja (czwartek) do godz. 12:00, wysłać na adres sekretariatsp3-57@wp.pl z tytułem wiadomości ZGŁOSZENIE DZIECKA. W przypadku trudności można wypełniony formularz dostarczyć osobiście do przedszkola i umieścić w skrzynce umieszczonej przy wejściu do przedszkola.
Przypominam, że  ZDALNE NAUCZANIE realizowane jest w dalszym ciągu na odległość (zgodnie z programem wychowania przedszkolnego).
Gorąco zachęcam Państwa do korzystania z publikowanych materiałów. 

Strony