Koszty

 

DRODZY RODZICE!

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu

INFORMACJĘ O WYSOKOŚCI ODPISÓW ZA WYŻYWIENIE I KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ZA NIEOBECNOŚCI DZIECKA W PRZEDSZKOLU  MOŻNA UZYSKAĆ W SEKRETARIACIE PRZEDSZKOLA.

W GODZINACH 7.30-15.30 

Opłata według  deklaracji za :

KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO                                                

nr r-ku  34 8009 1062 0016 4324 2007 0001:                                                                                                                                                       

WYŻYWIENIE

nr r-ku  07 8009 1062 0016 4324 20070002

                                                                                                                                                            

RADA RODZICÓW 55,00zł płatna gotówką w sekretariacie

 

PROSIMY O PODANIE NAZWISKA I IMIĘ DZIECKA ORAZ TERMINOWE WPŁACANIE NALEZNOŚĆI  DO 15 KAŻDEGO MIESIĄCA!