Ogłoszenie o rekrutacji

REKRUTACJA-KONTYNUACJA

Ogłoszenie o rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

dla dzieci aktualnie uczęszczających do PP2

 

Informujemy rodziców dzieci aktualnie uczęszczających do PP2 o konieczności złożenia Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021.

Druk Deklaracji należy pobrać w sekretariacie PP2 i wypełniony złożyć w terminie do 07 lutego 2020 roku.

Niezłożenie Deklaracji w w/w terminie  oznacza rezygnację z kontynuowania przez dziecko wychowania przedszkolnego w PP2 oraz w  oddziale przedszkolnym „0”w Szkole Podstawowej nr 3 w roku szkolnym 2020/2021.

Rodzice, którzy zdecydują się na zgłoszenie kontynuacji uczęszczania dziecka po dniu 07 lutego 2020 r. będą musieli uczestniczyć w procesie rekrutacji elektronicznej na nowy rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Nowym Dworze Mazowieckim, która rozpocznie się od 02 marca 2020 roku.